Održana LEADER 1 konferencija Fruškogorsko-dunavskog regiona

7
Apr
2015
Nakon održanih 5 Info dana sa 148 učesnika iz 5 opština u periodu januar-februar 2015., u periodu od 1. do 2. aprila u Vrdniku, u hotelu Premier Aqua održana je LEADER konferencija Fruškogorsko-dunavskog regiona.

Konferencija prestavlja naredni korak u složenom odozdo-na-gore vođenom procesu osnivanja Lokalne akcione grupe (LAG) fruškogorsko-dunavskog regiona, u skladu sa EU Leader/CLLD pristupom.

Na Konferenciji su 5 predsednika opština, u prisustvu lokalnih i regionalnih medija, potpisali Protokol o međuopštinskoj saradnji u oblasti održivog razvoja.Ovim Protokolom je definisan zajednički razvojni okvir 5 fruškogorskih opština i zvanično prihvaćena inicijativa za osnivanje Lokalne akcione grupe Fruška gora – Dunav, pokrenuta 24.11.2014. od strane lokalnih stejkholdera.

Gosti konferencije su bili uvaženi prestavnici Lag Baranja, R Hrvatska, predstavnici gradske uprave grada Doboja i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu AP Vojvodine. 60 učesnika Konferencije su odabranih 12 predstavnika iz javnog, privatnog i civilnog sektora iz svake od 5 fruškogorskih opština, koji su prisustvovali Info danima i aplicirali za učešće na Konferenciji.

Moderaciju 6 radnih grupa, u koje su bili podeljeni učesnici konferencije tokom rada, su vršili odabranih 6 učesnika iz 5 opština, koji su prethodno prošli jednodnevnu obuku i svoju ulogu su obavili vrlo profesionalno, efikasno i sa puno entuzijazma. Konferenciju je moderirao koordinator Radne grupe za formiranje LAG Fruška gora-Dunav, Dejan Gluvačević.

 

 

baner_1

 

baner_2

 

baner_3

 
2024 © Poezija u prirodi - Fruškogorsko-dunavski region