Konsalting

Resursni centar Fruškogorsko-dunavskog regona je osnovan kao udruženje pravnih lica, ko-osnivača. Centar pruža stručne i usluge tehničke pomoći u oblasti održivog razvoja, delujući na 2 nivoa.

Na regionalnom nivou sarađuje sa lokalnim i regionalnim vlastima i mrežnim organizacijama i učestvuje u programiranju, odnosno razvoju regionalnih i lokalnih:

 • strategija i politika,
 • razvojnih inicijativa,
 • propisa i standarda.

Na nivou saradnje sa pravnim licima iz javnog, privatnog i civilnog sektora pruža stručne i usluge tehničke pomoći u realizaciji:

 1. Svih faza projektnog ciklusa:
 • identifikacije problema,
 • formulacije rešenja, razvojnih inicijativa i projektne dokumentacije,
 • sprovođenja odobrenih projekata,
 • monitoringa i evaluacije projektnih aktivnosti,
 • izveštavanja o realizaciji projektnih aktivnosti.
 1. Sprovođenja javnih nabavki po PraG procedurama.
 1. Edukacija i obuka zainteresovanih strana i partnera na nivou Regiona.
 1. Umrežavanja i razvoja kapaciteta za saradnju lokalnih i regionalnih aktera u oblasti održivog razvoja.
 1. Izbora partnera unutar i van regiona i podržava izgradnju partnerstava.
 1. Finansiranja formulisanih razvojnih inicijativa i projekata.
 1. Saradnje sa drugim regionima u zemlji i međunarodne saradnje sa regionima, krovnim organizacijama i podrška sprovođenju međunarodno ugovorenih obaveza.
 1. Prikupljanja, obrade, skladištenja i prezentacije informacija u oblasti održivog razvoja.
 1. Uvođenja i primene standarda i novih tehnologija.
 1. Promocije turizma, kao i prirodnih, kulturnih i istorijskih vrednosti u funkciji socio-ekonomskog razvoja regiona.

baner_1

 

baner_2

 

baner_3

 
2024 © Poezija u prirodi - Fruškogorsko-dunavski region